Artes de Amor

Kunst en portretten uit Peru

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 • Dit zijn de algemene voorwaarden van Artes de Amor, gevestigd aan Celsiusstraat 3, 5223 CA in Den Bosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 57220514.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website en Facebookpagina van Artes de Amor en alle overeenkomsten die worden gesloten met Artes de Amor. Wanneer een product bij Artes de Amor wordt gekocht, wordt automatisch akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aankopen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Merknaam, handelsnaam en intellectueel eigendom

 • Artes de Amor is trots op haar merk. Het zonder uitzonderlijke en schriftelijke vooraf gegeven toestemming gebruiken van haar (merk)naam, handelsnaam, afbeeldingen van de kunstwerken en logo is ten strengste verboden.
 • Artes de Amor zal haar rechten met betrekking tot haar (merk)naam, handelsnaam, logo en intellectuele eigendomsrechten immer ten volste beschermen.

 

Aankopen, bij bezoek direct kopen

 • Artes de Amor verkoopt haar kunst vanuit haar galerij aan de Celsiusstraat 3, 5223 CA in Den Bosch. Artes de Amor verkoopt op dit moment geen producten via de website en bij voorkeur alleen na bezichtiging van de kunst. Dit omdat de kunst in werkelijkheid altijd anders toont, dan op een foto.
 • Bij aankoop van een kunstwerk ontvangt u een nota met hierop de productspecificaties (naam kunstenaar, afmetingen en aankoopbedrag) vermeld.
 • Er is sprake van een geldige overeenkomst zodra Artes de Amor de volledige betaling heeft ontvangen.
 • Artes de Amor is altijd gerechtigd om met opgaaf van redenen een aankoop te weigeren.

 

Aankopen, na bezoek kopen

 • Besluit u na uw bezoek dat u een kunstwerk aan wilt schaffen, dan kunt u altijd contact opnemen met Artes de Amor en afspraken maken over de aankoop. Artes de Amor stuurt u dan per e-mail een bevestiging van uw aankoop. Hierin worden de productspecificaties (naam kunstenaar, afmetingen en aankoopbedrag) vermeld.

 

Reserveringen

 • Hebt uinteresse in een kunstwerk dat u hebt gezien op de website? U kunt een kunstwerk 2 weken lang reserveren. Tijdens de bezichtiging kunt u beslissen of u wel of niet tot koop over wilt gaan. De reservering vervalt automatisch na de bezichtiging.

 

Prijzen

 • De prijzen zoals vermeld op de website en de Facebookpagina zijn in euro’s en inclusief BTW.
 • Verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen, tenzij expliciet anders weergegeven.
 • Alle eventuele invoerrechten en belastingheffingen in verband met verzending naar het buitenland zijn voor uw eigen rekening.
 • Prijzen kunnen aan verandering onderhevig zijn, maar hebben geen invloed op het afgesproken te betalen bedrag of het reeds betaalde bedrag van een gesloten koop.
 • Artes de Amor heeft alle informatie met betrekking tot prijzen en omschrijvingen met de grootst mogelijke zorg op de website en Facebookpagina geplaatst. Toch zijn fouten voorbehouden. Hierdoor is Artes de Amor niet verplicht een levering na te komen die gemaakt is op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

 

Betaling

 • Artes de Amor neemt liever geen contanten aan. In de galerij kan gratis gebruik worden gemaakt van WiFi, zodat ter plekke het bedrag op de rekening van Artes de Amor overgemaakt kan worden.
 • Bij het doen van de aankoop dient het gehele aankoopbedrag in één keer te worden voldaan. Na betaling kan de aankoop direct meegenomen worden of verzonden worden.

 

Portretten

 • Wanneer u niet tevreden bent over een portret, kunt u deze retourneren. Dan ontvangt u binnen 14 dagen 50% van het aankoopbedrag op uw rekening terug.
 • Portretten worden op bestelling gemaakt en bevatten een beeltenis van uw dierbare(n). Daarom verkoopt Artes de Amor portretten die zijn geretourneerd niet door. Ook worden de portretten niet op de website of Facebookpagina gebruikt. De portretten kunnen wel als voorbeeld in de galerij getoond.

 

Levering

 • Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en een goede levering van uw aankoop te garanderen, raad Artes de Amor aan aankopen zelf mee te nemen.
 • Artes de Amor doet haar best om de aankoop in goede staat te leveren. Maar voor de verzending van aankopen is Artes de Amor afhankelijk van derden. Zodra de aankoop de galerij van Artes de Amor heeft verlaten, ligt het risico op beschadigingen of het zoekraken van de aankoop bij de koper.
 • Zodra Artes de Amor door de pakketdienst op de hoogte is gesteld van het leveringstermijn, wordt het termijn doorgegeven aan de klant.
 • Na ontvangst vande aankoop op afstand kunt u als koper binnen 14 dagen eventuele tekortkomingen of onvolkomenheden doorgeven via info@artesdeamor.nl of via telefoonnummer 06 25584721.
 • U bent als koper zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en leveren van de aankoop.

 

Retourneren

 • U mag binnen 30 dagen na aankoop het kunstwerk voor een ander werk ruilen. Mocht u op dat moment geen kunstwerk zien dat bij u past, dan ontvang u een tegoedbon om op een later moment een ander kunstwerk uit te zoeken.

 

Klantenbestand

 • Wanneer u een aankoop doet of u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens opgeslagen in het klantenbestand van Artes de Amor.
 • Artes de Amor respecteert de privacy van haar klanten. Gegevens worden uitsluitend door Artes de Amor zelf gebruikt
 • Gegeven worden niet aan derden vertrekt of voor promotionele doeleinden gebruikt die buiten de werkzaamheden van Artes de Amor liggen.
 • U kunt zich ten alle tijden uit ons klantenbestand laten schrijven door een verzoek te sturen naar info@artesdeamor.nl

 

Overmacht

 • Wanneer Artes de Amor wordt verhinderd afspraken na te komen door overmacht, is zij niet verplicht deze afspraken na te komen.
 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Artes de Amor geen invloed kan uitoefenen. Hieronder worden ook situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan Artes de Amor zijn verstrekt, verstaan.
 • Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Artes de Amor opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Bedrijfsinformatie

 • Artes de Amor is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 57220514 en BTW-nummer: NL168360433B01. Het rekeningnummer van Artes de Amor is 70.71.23.607.

Algemene voorwaarden © Artes de Amor 2013-2014